Một tay cầm

  • Một tay cầm

    Một tay cầm

    Tốt nhất cho các bài tập chức năng: Tay cầm Overlord Single Stirrup D-Shape Handle được thiết kế cho trải nghiệm tập gym tốt nhất.Nó phù hợp cho nhiều bài tập chức năng bao gồm bài tập cơ bắp tay, cơ tam đầu, cơ lưng, ngực hoặc bay chéo, kéo lên và kéo xuống.Không phân biệt trọng lượng, tay cầm chắc chắn của nó cho phép người dùng thỏa thích tập luyện mạnh mẽ.